we provide fake rolex online store here!

Новини

Offerista Блог

Интересни статии и примери от практиката 

В нашия блог ще намерите статии, новини, маркетинг проучвания и примери от практиката – всичко интересно за дигиталния ритейл маркетинг.

INTERSPORT: ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НОВ ОБЕКТ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНА МУЛТИКАНАЛНА КАМПАНИЯ

INTERSPORT: ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НОВ ОБЕКТ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНА МУЛТИКАНАЛНА КАМПАНИЯ

INTERSPORT: ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НОВ ОБЕКТ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНА МУЛТИКАНАЛНА КАМПАНИЯ

2020 г. беше предизвикателство за ритейл сектора, особено по отношение на промените в  работното време на магазините и планираното откриване на нови търговски обекти. Много вериги трябваше да проявят нестандартно и креативно мислене, за да се справят с изпитанията на 2020 г. В този контекст спортният гигант INTERSPORT Германия се довери на Offerista и тества микс от иновативни дигитални рекламни канали, чрез които популяризира отварянето на реновиран обект в Германия.

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Поради пандемията INTERSPORT разчита на силно дигитално присъствие, за да уведоми потребителите за отварянето на новия обект. Предизвикателство е да се постигне висока посещаемост на магазина и съответно да се увеличат продажбите, въпреки извънредната ситуация.

Тествани са различни маркетингови канали, за да се измери, кой е най-оптималният от тях, чрез който да бъдат достигнати и активирани потенциалните клиенти.

 

ПОДХОД

Избрани са различни канали, като част от мултиканалната кампания (Offers Unlimited), чрез които да се достигне до целевата аудитория и да се оцени реакцията на потребителя към рекламните материали.

Кампанията е разделена на две фази: преди и след отварянето на обекта. За информиране на потребителите за отварянето на магазина и мотивирането им да го посетят са използвани Push нотификации, Story Ads в Instagram и Facebook, Offerista Engage реклами, видеореклами и Google MyBusiness Ads.

РЕЗУЛТАТИТЕ

На база на резултатите, кампанията ежедневно се оптимизира от маркетинг специалистите на Offerista.

Благодарение на това, ангажираността на потребителите се е увеличила с 16% през периода на кампанията.

А чрез дигиталния маркетинг микс INTERSPORT успява да увеличи посещенията в новооткрития магазин, сравнено с предишни откривания на нови обекти.

Като се наблюдава и увеличение на продажбите в сравнение с предишни рекламни кампании. Маркетинг отделът на INTERSPORT е толкова доволен от резултатите още преди края на кампанията, че веднага е планирана следваща рекламна кампания с Offerista.

Повторното отваряне на нашия магазин беше успешно, благодарение на мултиканалната рекламна кампания с Offerista Group. Успешният микс от канали ни показа как можем допълнително да оптимизираме посещенията и продажбите в нашите магазини. Пакетът Offers Unlimited ни улесни много, защото екипът на Offerista се погрижи за всичко. Ние виждаме Offerista като стратегически партньор и нямаме търпение за още съвместни кампании през 2021 г. 

Майкъл Ротхолц

Ръководител отдел ‘’Маркетинг комуникации’’ , Sport Voswinkel GmbH & Co. KG

За Offerista Group
Мисията на Offerista Group Bulgaria е да бъде в услуга на ритейл сектора (търговски вериги и брандове) и да му помага да достига по-ефективно до своите клиенти чрез намаляване на хартиените брошури и увеличаване на инвестициите в дигитални и измерими канали.

Компанията е популярна у нас с мобилното приложение и уебсайта за разпространение на дигитални брошури Broshura.bg и развива своята дейност в още 9 държави из Европа, както и в ЮАР. До към края на 2019 г. е по-позната като Prospecto Group (с основател Огнян Попов), след което е придобита от немската Offerista Group. С това амбициите се прехвърлят на европейско ниво с цел създаването на Европейския ритейл маркетинг лидер.

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ОБСЕГ В 12 ДЪРЖАВИ ЗА KiK

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ОБСЕГ В 12 ДЪРЖАВИ ЗА KiK

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ОБСЕГ В 12 ДЪРЖАВИ ЗА KiK

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Разширяването на бизнеса в множество държави поставя търговските вериги пред голямото предизвикателство да запазят рентабилността на посещенията в настоящите и в новооткритите си обекти.

Известният текстилен производител KiK прави огромна крачка напред, като стартира разпространението на рекламни материали в голяма част от Европа, в това число и България.

Целта на немската компания е с оптимални разходи за реклама да разшири максимално обхвата си. За да се постигне това, е разработена рекламна стратегия, която обхваща 12 държави, като сред тях са България, Унгария, Румъния и  Германия. 

 

ПОДХОД

Kампанията се реализира в няколко канала и включва международна дистрибуция на дигитални брошури, Push нотификации и разпространяване на дигитални оферти чрез прецизно таргетиране от страна на Офериста.

В България главните цели на кампанията включват както повишаване на разпознаваемостта на търговската верига сред потребителите, така и привличането на нови клиенти.

В Германия успеваемостта на кампанията се измерва на база честота на потребителските посещения в магазините.

В Германия 15,8 процента от потребителите, разгледали дигиталната брошура на Kik, са посетили и физически обект. А 19,1% са посетили магазин от веригата, след като са получили push нотификация.

Постигнатият CTR е над средното ниво, като достига 32,48% в рамките на десет дни.

В България кампанията също така помага на KiK да реализира успешен старт на новия пазар, като популяризира отварянето на търговските й обекти в страната и промотира продуктовия асортимент.

 

Резултатите от кампанията са повече от задоволителни за клиента.

Чрез съвместната ни работа с Offerista Group, успяхме да сведем до минимум разходите си, а прозрачността в отчетите ни позволи да вникнем в ефективността на кампанията в реално време. В бъдеще ще се съсредоточим върху дигиталната реклама, защото чрез нея сме убедени в измеримостта на успеха.

Джесика Парч

Ръководител на отдел Oнлайн маркетинг, KiK Digital GmbH

За Offerista Group
Мисията на Offerista Group Bulgaria е да бъде в услуга на ритейл сектора (търговски вериги и брандове) и да му помага да достига по-ефективно до своите клиенти чрез намаляване на хартиените брошури и увеличаване на инвестициите в дигитални и измерими канали.

Компанията е популярна у нас с мобилното приложение и уебсайта за разпространение на дигитални брошури Broshura.bg и развива своята дейност в още 9 държави из Европа, както и в ЮАР. До към края на 2019 г. е по-позната като Prospecto Group (с основател Огнян Попов), след което е придобита от немската Offerista Group. С това амбициите се прехвърлят на европейско ниво с цел създаването на Европейския ритейл маркетинг лидер.

Речник на основните термини в дигиталния маркетинг

Речник на основните термини в дигиталния маркетинг

Речник на основните термини в дигиталния маркетинг

Термините в дигиталния маркетинг са изключително много, тъй като покриват различни негови аспекти. Но в следващите редове ще отделим по-специално внимание на основните термини, свързани с измерване ефективността на дисплей рекламните кампании. 

Преди да започнем, нека най-напред разясним:

Какво представлява дисплей рекламата в онлайн маркетинга? 

Display Advertising или дисплей реклама, позната още като банер реклама, е популярен дигитален инструмент за комуникация в онлайн среда. Комбинира изображение, текст, анимация или видео с цел привличане на потребителското внимание към бранда и неговото рекламно послание, създаване на познаваемост и призив към действие, например клик за отвеждане към съответната лендинг страница. 

Дисплей рекламите дават възможност за представяне на рекламното послание в банер формати с различни размери, ето някои от по-популярните:

 • Medium Rectangle (300х250 px)
 • Leaderboard (728×90 px)
 • Half Page (300×600)

А СЕГА – КЪМ МЕТРИКИТЕ, ВАЖНИ ЗА ОТЧИТАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДИСПЛЕЙ РЕКЛАМНИТЕ КАМПАНИИ:

Impressions (импресии)

Общ брой показвания на рекламите.

Пример: Иван оставя касова бележка за счетоводителката Мария на бюрото й в офиса. За импресии ще сметнем всички 10 пъти, в които Мария поглежда към бележката, докато е в среща в съседната зала. Заедно с това, че 6 от наблюдателните им колеги са я видели по веднъж, бележката на Иван е постигнала 16 импресии.

Viewability (видимост на рекламните банери)

Измерва каква част от реализираните показвания на рекламата (сервирани импресии) действително попадат в полезрението на потребителите. Ако рекламен банер е позициониран в края на уебсайта, а потребителите не скролват, за да достигнат до него във видимата част на екрана си, тази импресия не се брои за видима.

Пример: Да си представим, че Иван е оставил бележката за Мария покрай лаптопа и чашата й за кафе. Цял ден никой не я забелязва, макар че колегата Петър минава поне 10 пъти покрай бюрото на Мария (10 импресии). Но чистачката я вижда сутринта, докато забърсва праха (1 импресия). И така бележката на Иван има 10% viewability (1 видима импресия от общо 10 реализирани импресии).

Във връзка с видимостта, можете да прочетете повече за успешен пример от практиката на Offerista Group Bulgaria в партньорство с Queen’s тук.

Reach (обхват)

Ообщият брой от уникални потребители, до които е достигнало рекламното послание.

Пример: Отново към бележката от примера с импресиите по-горе, в reach-а  ще попаднат само уникалните хора, видели бележката на Иван, т.е. само Мария и 6-мата й колеги. Или касовата бележка ще е има обхват от 7.

Frequency (честота)

Честота на показване на рекламните послания. Калкулира се по следната формула:

Frequency = Impressions/Reach

Общият брой показвания на рекламата се разделя на броя от уникални потребители, до които е достигнала.

Пример: Ако Мария е видяла касовата бележка от Иван 10 пъти, а 6-мата им наблюдателни колеги по веднъж, това прави честота от 2.29 (16 импресии разделени на 7 обхват).

CPM (cost per mille)

Цена за 1000 импресии. Често използван модел за плащане, който се използва и като метрика за сравнение на цените за реклама в различни платформи. Изчислява се по следната формула:


CPM = (Cost/Impressions)*1000

Рекламният бюджет (cost) се разделя на реализираните или планирани импресии (impressions) и се умножава по 1000.

Например: Вальо дава по 5 лева на Петър и на Краси да разпространят, че продава BMW-то си. Петър пише на 5-ма приятели и им споделя за офертата на Вальо, а след няколко дни отново им припомня за това, т.е. Петър е постигнал 10 импресии. Краси пише на 10 приятели в общ чат, а на 5-ма от тях – изпраща и лично съобщение, т.е. Краси е постигнал 15 импресии.

CMP Петър = (5/10)*1000 = 500 лв.

CMP Краси = (5/15)*1000 = 333 лв.

Което показва, че за Вальо би било по-изгодно да плаща на Краси, за да разпространява, че продава BMW-то. Тук обаче стигаме до друга тема – колко от хората, на които момчетата споделят новината, ще проявят интерес към офертата на Вальо да купят колата? Вече говорим за аудитория и ефективност спрямо средата, в която се разпространява рекламното послание, и таргет групата, пред която се представя. Но това е друга обширна тема, която за момента няма да засягаме.

Clicks (кликове)

Общият брой кликове върху рекламен банер. който отвежда до т.нар. лендинг страница (landing page) или кампанийна страница. Потребителите от рекламния банер достигат до нея, за да получат повече информация или да извършат определено действие.

Например: Аналогия за клик в примера с касовата бележка от Иван е моментът, в който Мария взима бележката в ръце, за да я прочете.

CTA (call to action)

Призив към действие. Кратко и ясно послание, което подтиква потребителите да клинкат на рекламния банер и ги навигира към следващата стъпка. Често се позиционира в рекламните банери под формата на бутон. Например: “Виж тук”, “Разбери повече”, “Регистрирай се”, “Поръчай тук”, “Купи сега”.

Например: За CTA можем да приемем призива на Иван върху сгънатата касова бележка: “Плати, моля”.

CPC (cost per click)

Цената, която се плаща за реализиран клик върху рекламен банер. Още един модел на плащане по подобие на CMP, но вместо за брой показвания на рекламния банер, се заплаща единствено, ако потребителят кликне. Изчислява се по следната формула:

CPC = Cost/Click

Рекламният бюджет (cost) се разделя на реализираните кликове (clicks).

CTR% (click through rate)

Честотата на кликване е съотношение, което показва колко често потребителите, видели рекламен банер, всъщност кликат на него. CTR% се използва като измерител ефективността на рекламния криейтив. Дали е достатъчно атрактивен и ясен, дали е релевантен към таргет аудиторията, за да предизвика интерес, изразен чрез клик. Изчислява се по следната формула:

CTR = (Clicks/Impressions)*100

Реализираните кликове се разделят на постигнатите импресии и се умножават по 100.

Например: Ако Мария е видяла касовата бележката от Иван 70 пъти през целия ден (70 импресии) и я е взела в ръце, преглеждайки я внимателно 3 пъти (3 клика), то това прави CTR% от 4.29% ((3/70)*100).

Engagements (ангажираност)

Ангажираност на потребителите с рекламно послание. Дефиницията има известни специфики в зависимост от рекламният формат, до който се отнася. Така например за Engagement във Facebook реклама се счита Like (или друга реакция от страна на потребителя), коментар или споделяне на публикация. В случая на програматик дисплей формата на Offerista Group – Offerista Engage, под Engagements се разбират всички взаимодействия, които потребител е извършил с рекламен банер. В това число – swipe (плъзване на банера, за да се визуализира друг от поредицата в рекламния криейтив) и клик.

Пример: Мария споделя касовата бележката от Иван с асистентката си. 

Engagement rate

Метрика, която най-често се използва за измерване ефективността на бранд кампании. Съотношение, показващо колко често потребители, видели рекламен банер, всъщност се ангажират с него чрез различен тип взаимодействие спрямо възможностите на рекламната платформа. Така например при Facebook Engagement rate-а се калкулира като броят на харесванията, коментарите, споделянията, кликовете върху части от поста, за да прочетат целия текст, се раздели на броя от уникални потребители, видяли съответната реклама. Докато при Offerista Engage, общият брой интеракции с рекламният банер (swipe-ове и кликове) се раздели на броя реализирани импресии. 

Пример: Мария е видяла касовата бележка от Иван 70 пъти за целия ден (70 импресии), но била заета с други задачи, затова я прибрала в тефтера си (1 engagement). Следобед прегледала задачите си за деня и след като видяла бележката, се досетила, че трябва да я добави към архива (още 1 engagement, стават общо 2), това прави Engagement rate от 2.86% ((2/70)*100).

С това приключваме прегледа на основните термини в дигиталния маркетинг, свързани с измерване ефективността на дисплей рекламните кампании. В случай че Ви е било интересно, последвайте ни в социалните мрежи за още интересна информация.

 

IAB Будилник ни събуди с тема от Offerista Group Bulgaria

IAB Будилник ни събуди с тема от Offerista Group Bulgaria

IAB Будилник ни събуди с тема от Offerista Group Bulgaria

„Инструменти за въздействие върху потребителския избор на продукт преди покупка“. Това беше темата, която Десислава Добрева, мениджър бизнес развитие в Offerista Group Bulgaria, представи по време на онлайн събитието IAB Будилник на 01.12.2020 г.

IAB Будилник е инициатива на IAB България за споделяне на добри практики в дигиталната индустрия. Декемврийското издание беше посветено на добрите практики за дигитален маркетинг за FMCG и Retail. Като член на IAB България, Offerista Group Bulgaria също се включи в събитието.

Ако сте пропуснали live събитието онлайн, то можете да прегледате ТУК презентацията, в която Деси сподели:

 • разяснения за различните типове multi-channel инструменти, които Offerista използва за ефективно реализиране на кампаниите за клиентите си;
 • успешни примери от практиката с партньори, които ни се доверяват за популяризиране на офертите и/или бранда си пред аудитория, която вече обмисля покупки.

„До Черен петък и назад“ – SuperTalk с Огнян Попов

„До Черен петък и назад“ – SuperTalk с Огнян Попов

„До Черен петък и назад“ – SuperTalk с Огнян Попов

На 5 ноември в епизод 18 на SuperTalksДо Черен петък и назад Огнян Попов – CEO на Offerista Group Bulgaria, сподели съвети за най-важния период от годината – Черния петък.

В епизода ще научите повече по следните теми:

 • Цялостната подготовка за Черния петък;
 • Грешки при реализацията на Black Friday кампании;
 • Потребителски нагласи за тазгодишния промо сезон;
 • Резултати от проучвания и тенденции в света на търговията;
 • Черен петък за малките бизнеси;
 • Дигитален маркетинг, стратегии, тактики и добри практики за Black Friday промоции.

Можете да гледате епизода на запис:

 

Резултати от потребителско проучване

Вижте и резултатите от нашето потребителско проучване за Черен петък.

Свържете се с нас

Не се колебайте и се свържете с нас още сега ТУК, ако проявявате интерес към дигиталните решения на Offerista за подпомагане на бизнеса си този Черен петък и не само!

Близо 70% от потребителите на Broshura.bg ще пазаруват по време на Черен петък

Близо 70% от потребителите на Broshura.bg ще пазаруват по време на Черен петък

Близо 70% от потребителите на Broshura.bg ще пазаруват по време на Черен петък

35% от анкетираните ще похарчат между 101 – 300 лв.

В периода от 12-ти до 18-ти октомври 2020 г. Offerista Group Bulgaria проведе онлайн анкета, в която се включиха 1,876 от посетителите на популярната платформа за дигитални брошури Broshura.bg. Целта на проучването е да представи какви са нагласите на българските потребители към Black Friday (Черен петък).

results graphic

Проучването показва, че близо 70% от респондентите възнамеряват да пазаруват по време на Черния петък тази година. Докато в предходни издания на вече познатата кампания заявяват, че са участвали около 50% от потребителите.

Около 30% от анкетираните споделят, че не планират Black Friday покупки през 2020 г. Основните причини за това са – потребителите не вярват в намаленията или изпитват финансови затруднения. Приблизително 80% от същата група респонденти заявяват, че биха пазарували, ако попаднат на изгодна оферта, макар да не са го планирали предварително. Голяма част от тях споделят, че трудно биха прецени каква сума ще изхарчат, като това зависи от промоциите.

Около 50% от анкетираните, които планират покупки в периода на Черния петък, предпочитат да пазаруват онлайн. A 54% от тях споделят, че ще заплатят своите покупки в брой, а останалите – чрез дебитна/кредита карта, банков превод или на изплащане.

Сред разнообразието от продукти, които възнамеряват да закупят потребителите, се открояват: дрехи, обувки, аксесоари, спортни стоки; черна и бяла техника; за дома и градината.

results graphic

35% от потребителите, които възнамеряват да пазаруват в периода на Черния петък, планират да отделят между 101 лв. и 300 лв.

За актуални предложения от Black Friday участниците в анкетата научават в преобладаващата си част от онлайн източници (социални мрежи, уебсайтове, включително платформата Broshura.bg – уебсайт и мобилно приложение) и телевизия.

Традиционно Broshura.bg събира на едно място предложенията за Черен петък на търговски вериги и брандове, за да помогне на потребителите да се ориентират сред множеството от промоционални оферти.

Пълната информация с резултати от проучването можете да разгледате тук. Цитирането на проучването или на части от него не е разрешено, без да се посочва източника, а именно – Offerista Group Bulgaria, онлайн проучване в Broshura.bg.

За Offerista Group
Мисията на Offerista Group Bulgaria е да бъде в услуга на ритейл сектора (търговски вериги и брандове) и да му помага да достига по-ефективно до своите клиенти чрез намаляване на хартиените брошури и увеличаване на инвестициите в дигитални и измерими канали.

Компанията е популярна у нас с мобилното приложение и уебсайта за разпространение на дигитални брошури Broshura.bg и развива своята дейност в още 9 държави из Европа, както и в ЮАР. До към края на 2019 г. е по-позната като Prospecto Group (с основател Огнян Попов), след което е придобита от немската Offerista Group. С това амбициите се прехвърлят на европейско ниво с цел създаването на Европейския ритейл маркетинг лидер.

УСПЕШНА ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ В BROSHURA.BG ЗА VICHY

УСПЕШНА ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ В BROSHURA.BG ЗА VICHY

УСПЕШНА ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ В BROSHURA.BG ЗА VICHY
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

За да популяризира новия си продукт – Mineral 89 Fortifying and Plumping Daily Booster, Vichy се доверява на Offerista Group Bulgaria. Българският пазар е пренаситен с козметични продукти, затова брандът търси ефективни канали, чрез които да изпревари конкуренцията и да привлече вниманието на потребителите. Решението е създаване на луксозен дигитален каталог, web push нотификации и банер 300х600 в платформата Broshura.bg – уебсайт и мобилно приложение, предоставящи достъп до дигитални брошури на различни търговски вериги, дрогерии и брандове.

 

ПОДХОД

75.80% от потребителите, до които достига кампанията, са жени, като 37.18% от тях са на възраст 18 – 34 години. Именно това е аудиторията, за която е предназначен новият продукт на Vichy и  пред която брандът иска да се позиционира.

Кампанията се провежда за период от 30 дни, като е разделена на две вълни:

 1. Brand awareness – открит е онлайн профил на бранда в уебсайта на Broshura.bg и е създаден дигитален луксозен каталог. Каталогът е кликаем и води до официалния сайт на Vichy, където потребителите могат да прочетат повече за продукта и неговите ползи. Използвани са и уеб пуш нотификации, които водят към същата страница.
native ads position - digital offers
2.Насърчаване на покупка – чрез онсайт пуш нотификации на сайта на Broshura.bg, уеб пуш нотификации до над 100 000 потребители, докато сърфират в интернет, независимо от сайта, на който се намират, и мобайл банер 300×600. Изброените инструменти имат за цел реализиране на трафик към онлайн магазина на конкретна аптека, в която се предлага продукта, за да се премине към закупуването му.
native ads position - banner and onsite push notification

РЕЗУЛТАТИТЕ

 

Целите на рекламната кампания – brand awareness и обмисляне на покупка, са постигнати чрез възможностите на платформата Broshura.bg за позициониране на пред целевата аудитория. 

През първата вълна на проведената кампания целта на клиента е да постигне 5 000 уникални разглеждания на каталога. Интересът на потребителите довежда до 8 000 реализирани преглеждания. Уеб пуш нотификациите са изпратени до база от над 100 000 потребители и е постигнат CTR от 0,67%. 

При втората вълна, достигнатите потребители са над 66 000, благодарение на onsite нотификациите – със CTR от 4.68%, и мобайл банер 300х600 – със CTR от 1%.

 

Ако искате и Вашият бизнес да се възползва от дигиталните ни решения, не се колебайте да се свържете с нас още сега.

Offerista Group Bulgaria беше част от конференцията на Progressive Magazine Bulgaria

Offerista Group Bulgaria беше част от конференцията на Progressive Magazine Bulgaria

Offerista Group Bulgaria беше част от конференцията на Progressive Magazine Bulgaria

На 6-7 октомври 2020 г. в София се проведе конференцията на Progressive Magazine Bulgaria. На нея присъства част от екипа на Offerista Group Bulgaria, а нашият изпълнителен директор Огнян Попов представи интересна тема – “Ритейл маркетинг – трансформацията. Данни и примери от българския и европейски пазар”.

 

На конференцията на Progressive Magazine Bulgaria Ралица Нинова и Десислава Добрева представиха дигиталните решения на Offerista Group Bulgaria пред всички, които искаха да научат повече за това как можем да помогнем на бизнеса им.

native ads position - banner and onsite push notification

А за всеки посетител на щанда на Offerista Group Bulgaria имахме изненада – шанс да спчелят награда от нашето колело на късмета:

 • -30% на  Native Ads/ Engage кампания
 • Offerista химикал
 • Offerista тефтер

Някои от печелившите на голямата награда, а именно -30% на Native Ads/Engage кампания, са  фирмите Градус ЕООД, Елви ООД, Арома АД и Балкан АД. Честито още веднъж! Ще се радваме да работим заедно за успеха на съвместните ни кампании!

wheel of fortune winners

Градус ЕООД печели -30% на Native Ads /Engage кампания

63% ПОВЕЧЕ СЕСИИ В BROSHURA.BG ЗА LIDL БЪЛГАРИЯ

63% ПОВЕЧЕ СЕСИИ В BROSHURA.BG ЗА LIDL БЪЛГАРИЯ

63% ПОВЕЧЕ СЕСИИ В BROSHURA.BG ЗА LIDL БЪЛГАРИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

В контекста на 6-ти май, Гергьовден, българските ритейлъри се фокусират върху предложения, свързани с подготовката на празничната трапеза. Както повеляват българските традиции, агнешкото е част от обичайните ястия. В този период LIDL България е сред търговските вериги, които се стремят да комуникират активно не само промоционалните си предложения за Гергьовден, а и качеството на агнешко месо в магазините си.

За да запознае аудиторията със световнопризнатия SGS сертификат за качество на месото в LIDL, компанията си партнира и с Offerista Group Bulgaria.

ПОДХОД

За първа година, в периода 1 – 6 май 2020 г., Offerista Group Bulgaria създава специална кампания за потребителите в платформата Broshura.bg във връзка с традиционния празник „Гергьовден“.

Играта се провежда в уебсайта и мобилното приложение на Broshura.bg.

Целите на кампанията са следните:

 1. Увеличаване интереса към предложенията в брошурата на търговска верига LIDL сред активно пазаруваща аудитория;
 2. Популяризиране на специалните предложения за българско агнешко месо в магазините на LIDL;
 3. Запознаване на аудиторията с единствения продукт в България със сертификат за качество от световния лидер в контрола на хранителни продукти SGS.

Изпълнение:

 • Кампанията е под надслов “Открий Гергьовденската овцата и спечели”.
 • Предизвикателство към потребителите на Broshura.bg е да открият криещата се гергьовденска овца, позиционирана на допълнителна страница, скрита между актуална брошура на LIDL.

За популяризиране на кампанията са създадени кобрандирани визии, които се ротират в платформата на Broshura.bg, а се споделя и информация за играта на Facebook страницата. Промотирането се извършва и чрез пуш нотификации и нюзлетър към база от над 63 000 потребителя.

image example - Lidl and Broshura.bg game creative
РЕЗУЛТАТИТЕ

Наблюдава се 63% увеличение в реализираните сесии, като в рамките на кампанията (за 6 дни) те са 16 315, а в период без активна игра, се постигат средно около 10 000 сесии. 

Средното време, прекарано в брошурата на LIDL в периода на кампанията, е 00:03:47, за сравнение със стандартен период – средното време, прекарано в брошура на търговската верига е 00:01:50

Постигнатият CTR на нюзлетъра е 12%, а на пуш нотификациите – 0.93%.

Реализираните кликове върху допълнителната страница в брошурата, комуникираща играта, са 9 336, като в нея се включват 6 663 участника. 

Ако и Вие искате да се възползвате от иновативни и интересни кампании в Broshura.bg, ние от Offerista Group Bulgaria сме винаги готови за колаборация. Свържете се с нас още сега.

NATIVE ADS КАМПАНИЯ НА QUEEN’S СЪС 100% ВИДИМОСТ

NATIVE ADS КАМПАНИЯ НА QUEEN’S СЪС 100% ВИДИМОСТ

NATIVE ADS КАМПАНИЯ НА QUEEN’S СЪС 100% ВИДИМОСТ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Тимбарк България търси ефективни канали, чрез които да популяризира новата опаковка на един от най-известните си брандове – Queen’s. Кутията на популярните сокове е обновена и за да я разпознаят лесно потребителите на стелажа в магазините, където се предлага, брандът решава да използва възможностите за Native Ads позициониране в Broshura.bg – платформата за дигитални брошури, част от продуктите на Offerista Group Bulgaria, където потребителите регулярно се информират за актуални новини и промоции на стоки в любимите си магазини.

ПОДХОД

Кампанията се провежда за период от един месец – 01-30.06.2020 г., като използва пълния инструментариум на Native Ads – рекламни пространства, естествено сливащи се със средата, в която са разположени.

Използваните банер позиции са със 100% видимост и водят към специална за кампанията лендинг страница във Facebook профила на сокове Queen`s. Банерите са позиционирани в 3 типа уеб-страници:

 • Home page на сайта на Broshura.bg:
example of native ads position - banner in Broshura.bg homepage

 

 • Профил-страниците на 5 вериги магазини, където се предлагат новите опаковки на соковете – Fantastico, Billa, Metro, T Мarket и CBA:
example of native ads position - banner in brand profile page

 

 • В дигиталните брошури на същите вериги магазини, като допълнителна страница към всеки от техните каталози:
example of native ads position - extra page in leafletg homepage

Чрез високата видимост на банерите и “native” позиционирането на брандовете, кампанията достига до всеки потребител, планиращ своите покупки по съвсем естествен, а същевременно изключително забележим начин.

За допълнително популяризиране на кампанията са използвани следните инструменти:

 • Onsite нотификации – известия с кликаема визуализация и бутон, водещ към кампанийна лендинг страница, които получават посетителите на сайта на Broshura.bg:
example of onsite notification on Broshura.bg
 • Web Push нотификации – известия до потребителите, абонирали се за информация от Broshura.bg, докато посещават и различни други уебсайтове:
example of push notification to subscribers

 

 • Банер позиция 300×600 на сайта на Broshura.bg:
example of native ads position - 300x600 banner in brand profile

РЕЗУЛТАТИТЕ

Целта на рекламната кампания, а именно популяризиране на новата опаковка на сокове Queen’s, е постигната чрез 100% видимост на Native Ads кампанията пред потребителите на Broshura.bg.

От проведената кампания се реализират над 10 000 посещения в обекти на веригите с location-based CTR 11,45%. Успяваме да проследим това, благодарение на иновативната ни geofence технология, която използва GPS координатите на физическите магазини на дадена търговска верига, и засича дали даден потребител е посетил някой от обектите.

Ако искате и Вашият бранд да се възползва от възможностите на Native Ads, не се колебайте да се свържете с нас още сега.

Кампания Native Ads достига 11.59% location-based CTR за Градус АД

Кампания Native Ads достига 11.59% location-based CTR за Градус АД

КАМПАНИЯ NATIVE ADS ПОСТИГА 11.59% LOCATION-BASED CTR ЗА ГРАДУС АД

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Градус АД използва нашия Native Ads продукт, за да популяризира 3 от своите брандове – Gradus, Le Poulet и Аз ям! Кампанията се провежда в сайта на Broshura.bg в период от 1 месец – през юли 2020 г.

ПОДХОД

Кампанията има две основни цели:

 1. Успешното представяне на трите бранда пред аудитория, намираща се на крачка от пазаруване.
 2. Фокус върху планираните активности на брандовете в посочени супермаркети с Native Ads в Broshura.bg за определен период.

Използваните банер позиции са позиционирани в 3 уеб-страници от профилите на ритейлърите в Broshura.bg за период от четири седмици. Кампанията достига до търсените от бранда потребители – жени, 25-44 години.

Чрез високата видимост на банерите и “native” позиционирането на брандовете, кампанията достига до всеки потребител, планиращ своите покупки по естествен, ненатрапчив и забележим начин.

Изпълнение:

 • Криейтивите за Native Ads кампанията се променят за целите на всяка активация на трите бранда в различните супермаркети в периода на изпълнение (1 месец).
 • Всяка банер позиция води към съответния сайт на всеки от трите бранда по време на цялата кампания на Градус АД.

РЕЗУЛТАТИТЕ

В рамките на 1 месец, чрез Native Ads кампанията, брандовете GradusLe Poulet и Аз ям! са популяризирани в уебсайта на Broshura.bg. От проведената кампания се реализират над 9 000 посещения в супермаркети, предлагащи продуктите на конкретните брандове.

Постигнатите импресии са над 200 000, а Location-based CTR е 11,59%.

 

Резултатите са впечатляващи за клиента и доказват ефективността на Native Ads рекламите. Ако искате и Вашият бранд да се възползва, не се колебайте да се свържете с нас още сега.

Offerista Engage постига над 20% CTR за KiK България

Offerista Engage постига над 20% CTR за KiK България

OFFERISTA ENGAGE ПОСТИГА НАД 20% CTR ЗА KIK БЪЛГАРИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Откриването на първия магазин на KiK в България е голямо събитие за ритейл сектора у нас. За да популяризира стъпването си на българския пазар, немската марка се довери на Offerista Group Bulgaria за провеждането на multichannel кампания. Благодарение на това, KiK се позиционира успешно на новия пазар и се превръща в разпознаваема марка за целева аудитория, която се интересува активно от ритейл.

ПОДХОД

Кампанията има две основни цели:

 1. Изграждане на познаваемост пред конкретна таргет група, въз основа на критерии, зададени от клиента
 2. Постигане на 40 000 engagements чрез продукта Offerista Engage

С Offerista Engage използваме иновативен метод за заплащане: цена на ангажираност (Cost per Engagement), която включва клик или интеракция с банера от страна на потребителя. 

Предварително дефинираните таргет групи са достигнати за период от четири седмици с помощта на Engage кампания. Чрез иновативния програматик дисплей формат рекламните послания са позиционирани в уебсайтове, подходящи за целевата аудитория, като таргетирането е допълнително оптимизирано с течение на времето за постигане на още по-добри резултати. Изпълнение:

 • Криейтивите за Engage кампанията не са променяни в срока на изпълнение (1 месец)
 • Линкът също остава непроменен за цялата кампания – водейки трафик към уебсайта на KiK

РЕЗУЛТАТИТЕ

В рамките на 1 месец, чрез Engage кампанията, KiK е популяризиран в множество уебсайтове, релевантни за целевата аудитория.

Резервираните от клиента взаимодействия с рекламата (engagements) са 40 000, но кампанията успява да ги умножи 20 пъти, достигайки 821 202 взаимодействия, с Engagement rate от 26%.

Постигнатият CTR е 0,82%.

Резултатите са повече от задоволителни за клиента и доказват, че програматик дисплей продукта Offerista Engage има изключителен потенциал на българския пазар.