Formats

ВИДЕО ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВАШИЯ БРАНД

Стимулиране на покупка с помощта на аудио-визуално съдържание

ДОСТИГНЕТЕ ДО ПОВЕЧЕ ХОРА

Видеото е популярен формат, особено сред по-младите потребители. Използвайте този формат както за успешна комуникация на Вашия бранд, така и за популяризирането на конкретни оферти.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Възможности за позициониране

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС?

ВНИМАНИЕ

Видео форматът привлича най-много внимание в днешното информационно претоварване.

ЕМОЦИИ

Чрез аудио-визуални стимули видео форматът предизвиква емоции, които остават за по-дълго в съзнанието на потребителя.

ОПТИМИЗАЦИЯ

Продуктовите видеа дават възможност на клиентите да вземат по-информирано решение за покупка.

Нашите клиенти