Formats

OFFERISTA ENGAGE

Ефективни дисплейни реклами с гарантирани резултати

ПРИВЛИЧАМЕ ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ГЕНЕРИРАМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 

Увеличете максимално познаваемостта на бранда и продукта. Разнообразието от формати (изображения, видеоклипове, анимации) води до по-високо взаимодействие с рекламата и по-висок обхват.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Възможности за позициониране

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС?

КАМПАНИИ НА БАЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Активирайте специфична целева група в близост до вашите магазини

ПЛАЩАТЕ САМО ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Фактурираме Ви единствено за извършено действие от страна на потребителя (клик/суайп) с рекламата

ГЪВКАВОСТ

Ефективно таргетиране на нови и съществуващи клиенти в цяла Европа