ВСЕКИ ВТОРИ ПОТРЕБИТЕЛ ПРЕДПОЧИТА ЕЛЕКТРОННИТЕ ФОРМАТИ ЗА РИТЕЙЛ КОМУНИКАЦИЯ, КАТО 91% СМЯТАТ, ЧЕ ДИГИТАЛНИТЕ БРОШУРИ СА БЪДЕЩЕТО 

През месец юни 2023 г. Offerista Group съвместно с изследователска агенция Bluepoint проведе първото национално проучване за потребителски нагласи към печатните и дигиталните брошури. В проучването се включиха 800 души от градове с различна големина. Използван е хибриден модел за изследване (онлайн анкети и Face-to-face интервюта – 60:40). 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО

• Потребителите следят и купуват предимно продукти на промоция, ограничават някои стоки и са ориентирани към по-евтини марки.

• Всеки втори потребител има предпочитание към електронните формати, като 91% смятат, че дигиталните брошури са бъдещето.

• 80% категорично заявяват, че хартиените брошури няма да им липсват, ако спрат да се печатат.

• 85% от анкетираните разглеждат дигитални брошури редовно.

• 22% от анкетираните не получават хартиени брошури и не ги търсят сами.

• С увеличаването на възрастта броя на каналите, през които потребителите се информират за оферти, намалява, а при по-младите се увеличава. И обикновено, тези два канала са сайт за брошури и сайт/APP на верига.

• Близо 90% от потребителите, които се информират от сайт за брошури, за да разглеждат дигитални каталози, използват Broshura.bg.

• 85% от анкетираните целенасочено посещават сайтове, за да разгледат дигиталната версия на брошурите

• Един потребител средно достига до два канала, за да разглежда дигитални брошури

• Повече от половината от изследваните лица осъзнават негативното влияние на хартиените брошури към околната среда, като най-осезаемо е при младите.

ХАРТИЕНИ БРОШУРИ

22% от анкетираните не получават хартиени брошури или им се налага да ги търсят сами. Ако си представим, че хартиените брошури от утре изчезнат, близо 80% няма да спрат да се интересуват от промоционални оферти, защото и в момента ги разглеждат дигитално. Това е валидно за анкетираните от всички възрастови групи, от градове с различен брой население. 

Ето и какъв е профилът на потребителите, разглеждащи хартиени брошури:

  • 52% мъже
  • 55% възраст 45-64
  • 69% имат брак или съжителстват с партньор
  • 30% получават заплата 1000 – 2000 лева
  • 62% определят материалното си положение като добро

ДИГИТАЛНИ БРОШУРИ

85% от анкетираните разглеждат редовно дигитални брошури, докато само 68% от потребителите, които разглеждат хартиени брошури го правят редовно. 

Най-много потребители (65,7%) разглеждат както дигитални, така и хартиени брошури от категория Супермаркети, Това е различно за брошурите от категория Техника, където най-предпочитаната брошура е дигиталната. 

При сравнение на предимствата и недостатъците на дигиталните брошури, най-голям процент от анкетираните (близо 57%) споделят, че най-големият плюс на дигиталните брошури е тяхната достъпност. Близо 55% споделят, че дигиталните брошури нямат недостатъци, а за 18,2% недостатък е, че е нужен интернет достъп за тяхното разглеждане.

Ето и какъв е профилът на потребителите, разглеждащи дигитални брошури:

  • 52% жени
  • 49% възраст 25-44
  • 66% са в брак или имат съвместно съжителство
  • 26% получават доход от  2001 – 3000 лева (в допълнение 19% получават между 3000 и 5000 лв.)
  • 70% оценят материалното си положение като добро и много добро

ПРЕДПОЧИТАН ФОРМАТ БРОШУРИ

За най-голяма част от анкетираните предпочитаният формат на брошурата е дигиталният. Това е валидно за анкетираните от всички възрастови групи, от градове с различен брой население:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Според анкетираните брошурте са важни, защото обичат да са информирани за актуалните оферти, оптимизират бюджета им, сравянват и решават къде да пазаруват, помагат за списък с пазаруване и разглеждането им доставя удоволствие. 80% заявяват, че хартиените брошури няма да им липсват, ако спрат да се печатат, защото и в момента ги разглеждат дигитално, като 91% смятат, че това е форматът на брошурата на бъдещето.

Цитирането на проучването или на части от него не е разрешено, без да се посочва източника, а именно – Offerista Group, съвместно проучване с изследователска агенция Bluepoint.