НАД 80% ОТ БРОШУРИТЕ В ПОЩЕНСКИТЕ КУТИИ СЕ ИЗХВЪРЛЯТ

Независимо дали се изхвърлят в общия, или в контейнера за разделно събиране, 81% от рекламните материали, поставени в пощенските кутии на домакинствата, се превръщат в отпадък след получаването им. Същевременно, само 19% от анкетираните споделят, че четат подробно неадресираната реклама. Това сочи проучване на социологическа агенция „Тренд“, представено на 17 май 2022 г., по време на пресконференция на механизма „СТОП на рекламата!“

graph1

Източник: проучване на агенция “Тренд”, “Нагласи към получаването на неадресирана хартиена реклама в пощенските кутии“, януари 2022 г.

 

Проучването, проведено през януари 2022 г., показва още, че повече от половината анкетирани (61%) подкрепят възможността домакинствата да се откажат от получаване на нежелана хартиена реклама. А 47% смятат, че получаването на неадресирани рекламни материали в пощата задълбочава екологичните проблеми. Само 19% от анкетираните през 2022 г. споделят, че четат подробно неадресираната реклама, за сравнение – през 2019 г. това заявяват 27% от запитаните.

Работата по проекта „СТОП на рекламата!“, който следва тенденциите, които наблюдаваме от няколко години в други Европейски държави, стартира в София през декември 2021 г., след като е одобрен по Оперативна програма „Околна среда“. Изчисленията на екипа му показват, че 1 домакинство в столицата получава на годишна база между 12 и 15 кг хартия под формата на неадресирана реклама, като за цяла София това прави около 10 000 тона годишно. Природният ресурс, необходим за производството на тази хартия, се приравнява на 200 000 дървета на година.

bta_press_conference

На снимката (отляво надясно): Георги Табаков, Координатор комуникации на проекта „СТОП на рекламата!“ и Председател на Български икономически форум; Марина Христева, Ръководител на проекта „СТОП на рекламата!“; Доника Ризова, Директор комуникации, Сдружение за модерна търговия (СМТ); Анастас Стефанов, Управител на социологическа агенция „Тренд“, изпълняваща проучванията по проекта; Венцислав Николов, заместник-председател на УС на Българската ритейл асоциация (БРА).

 

Механизмът „СТОП на рекламата!“ практически функционира от началото на април 2022 г. с пилотен проект в столицата. Като всяко домакинство в София, което желае да се откаже от получаването на брошури, листовки и каталози в пощенската си кутия, може да поръча безплатен стикер от stopreklama.net. По данни от сайта, които се обновяват в реално време при поръчка на стикер, такъв са заявили вече над 7200 домакинства. Резултатите от първите измервания са обнадеждаващи. Те показват, че пощенските кутии без стикер получават около 1 кг хартиена реклама на месец, а кутиите със залепен стикер – едва около 180 гр.

Разбира се, срещат се недобросъвестни практики, споделят организаторите на проекта „СТОП на рекламата!“. По информация, събирана от доброволци на инициативата, т.нар. „еко-посланици“, има случаи, при които залепените стикери не се взимат предвид, отлепват се или се откъсват от пощенските кутии. Но организаторите са оптимистично настроени, че в партньорство със Сдружение за модерна търговия (СМТ) и Българска ритейл асоциация (БРА) тези случаи ще стават все по-малко.

Offerista Group Bulgaria също подкрепя инициативата „СТОП на рекламата“, още повече, че предлагаме алтернатива за бизнеса чрез Broshura.bg – една от най-популярните платформи за разпространение на брошури в дигитална среда. Разполагаме и с пълен набор от онлайн маркетинг инструменти. Чрез всеобхватна, 360-градусова дигитална комуникация, можем да осигурим изключителна видимост на офертите, предлагани от търговските вериги и брандовете. При интерес, свържете се с нас тук.