УВЕЛИЧЕТЕ ЛОЯЛНОСТТА НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ С НАШИЯ НОВ ПРОДУКТ: OFFERISTA ENGAGE

В днешно време в дигиталния ритейл маркетинг има голямо разнообразие от дигитални канали, всеки с палитра от различни модели за заплащане: цена на клик, цена на импресия и много други.

При разработването на продукта Offerista Engage, ние избрахме иновативен метод за заплащане: цена на ангажираност от страна на потребителя (Cost per Engagement). Поради силното въздействие, което COVID-19 оказа върху ритейл пазара, търговците смятат нашия нов продукт Offerista Engage за формат с огромен обхват и значително висока ефективност.

„ДА – ЩЕ УЧАСТВАМ!“

В наши дни видимостта и осведомеността за дадена кампания е само половината от битката. Взаимодействието с рекламните материали и емоционалната реакция от страна на потребителя стават все по-важни и форматът Engage поставя голям акцент точно върху това.За да гарантира оптимално позициониране на рекламата, Offerista Group работи в партньорство със своите клиенти, за да разработи стратегия за точно определените целеви групи, до които трябва да достигнат рекламните материали.

„ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ“

Прозрачността създава доверие и свързва хората. Ето защо най-важното за един рекламодател е потребителят да взаимодейства с рекламата му. Това може да бъде изразено чрез клик върху банер или „преглеждане“ на промоционалните оферти в брошурата. Подробните ежедневни рипорти позволяват постоянна оптимизация на това как се разпространява рекламната кампания и помага на търговците да представят успешно своите оферти пред желаната целева група.

 

В OFFERISTA УВЕЛИЧИХМЕ АНГАЖИРАНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРОЙНО ЗА ЕДНА ГОДИНА С „ENGAGE“

Успяхме да увеличим ангажираността на потребителите до 15 процента в рамките на десет месеца с „Engage“. През май 2019 г. тази цифра все още беше под 5 процента. В допълнение към този увеличаващ се процент на ангажираност, постигнахме CTR от 3,5 процента .

Научете повече за Offerista Engage