СТРАТЕГИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ОБСЕГ В 12 ДЪРЖАВИ ЗА KiK

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Разширяването на бизнеса в множество държави поставя търговските вериги пред голямото предизвикателство да запазят рентабилността на посещенията в настоящите и в новооткритите си обекти.

Известният текстилен производител KiK прави огромна крачка напред, като стартира разпространението на рекламни материали в голяма част от Европа, в това число и България.

Целта на немската компания е с оптимални разходи за реклама да разшири максимално обхвата си. За да се постигне това, е разработена рекламна стратегия, която обхваща 12 държави, като сред тях са България, Унгария, Румъния и  Германия.

 

ПОДХОД

Kампанията се реализира в няколко канала и включва международна дистрибуция на дигитални брошури, Push нотификации и разпространяване на дигитални оферти чрез прецизно таргетиране от страна на Офериста.

В България главните цели на кампанията включват както повишаване на разпознаваемостта на търговската верига сред потребителите, така и привличането на нови клиенти.

В Германия успеваемостта на кампанията се измерва на база честота на потребителските посещения в магазините.

В Германия 15,8 процента от потребителите, разгледали дигиталната брошура на Kik, са посетили и физически обект. А 19,1% са посетили магазин от веригата, след като са получили push нотификация.

Постигнатият CTR е над средното ниво, като достига 32,48% в рамките на десет дни.

В България кампанията също така помага на KiK да реализира успешен старт на новия пазар, като популяризира отварянето на търговските й обекти в страната и промотира продуктовия асортимент.

Резултатите от кампанията са повече от задоволителни за клиента.

“Чрез съвместната ни работа с Offerista Group, успяхме да сведем до минимум разходите си, а прозрачността в отчетите ни позволи да вникнем в ефективността на кампанията в реално време. В бъдеще ще се съсредоточим върху дигиталната реклама, защото чрез нея сме убедени в измеримостта на успеха.“

Джесика Парч | Ръководител на отдел Oнлайн маркетинг, KiK Digital GmbH

__________________
За Offerista Group

Мисията на Offerista Group Bulgaria е да бъде в услуга на ритейл сектора (търговски вериги и брандове) и да му помага да достига по-ефективно до своите клиенти чрез намаляване на хартиените брошури и увеличаване на инвестициите в дигитални и измерими канали.

Компанията е популярна у нас с мобилното приложение и уебсайта за разпространение на дигитални брошури Broshura.bg и развива своята дейност в още 9 държави из Европа, както и в ЮАР. До към края на 2019 г. е по-позната като Prospecto Group (с основател Огнян Попов), след което е придобита от немската Offerista Group. С това амбициите се прехвърлят на европейско ниво с цел създаването на Европейския ритейл маркетинг лидер.