КРАЯТ НА ХАРТИЕНИТЕ БРОШУРИ Е ВСЕ ПО-БЛИЗО

Един от традиционните начини за реклама е разпространението на хартиени брошури, каталози, листовки. Макар че все още са практика у нас, краят им изглежда все по-близо, наблюдавайки тенденциите в Европа, а и обществените настроения в България. Причините са много и сред тях попада нарастващата нужда от опазването на ресурсите (включително чрез законодателни промени). А също и появата на множество граждански инициативи и организации, които заявяват категорично, че опазването на природата и чистотата на околната среда са сред най-важните приоритети на обществото.

Какви са причините, които ще доведат до отпадането на хартиените брошури и каталози от рекламния микс на компаниите?

Причина №1: Законодателни промени & административни решения

Една по една страните от ЕС приемат директиви, които забраняват разпращането на непоискани търговски съобщения от хартия. В Холандия вече се изисква поставянето на лепенка с изрично съгласие „Да, искам рекламни листовки“ по пощенските кутии. От официалния сайт на град Хага става ясно, че само хора, които изрично посочат съгласието си, ще получават рекламни съобщения.

От септември 2022 г., в продължение на 3 години, Франция също ще тества модела на стикерите по примера на Амстердам.

Magyar Posta, пощенската администрация на Унгария, обяви решението си да излезе от пазара за разпространение на непоискани рекламни материали още от 1-ви юли 2021 г.

Тази инициатива вече стартира и в България. Над 2,200 български домакинства са поръчали своя стикер „СТОП реклама!“. Дизайнът на стикера беше избран след гласуване във Facebook през месец февруари и е наличен за безплатна поръчка за всички жители на град София. „Голяма част от основните търговски вериги се ангажираха с това да спазват ограничението на стикера и да инструктират и своите разпространители да го спазват.“, обявиха от „СТОП реклама!“

Проучване на „Тренд“, представено в „Новините на NOVA“, сочи, че 67% от потребителите подкрепят възможността за отказ от неадресирана поща, а 47% вече искат да се откажат от получаване на такава. 81% от анкетираните признават, че тези рекламни материали се превръщат директно в отпадък.

Източник: Репортаж на „Новините на NOVA“.

 

Причина №2: Екосъобразност & околна среда

Тонове хартия се произвеждат, отпечатват и почти непосредствено след това се изхвърлят на боклука под формата на хартиени рекламни материали. Според проучване на асоциацията Zero Waste France, само във Франция, само едно семейство получава годишно по 30 килограма нежелани рекламни листовки в пощенската си кутия. Дори да са произведени от рециклирана хартия, те пак използват ценен, трудно възобновяем ресурс – хиляди изсечени дървета.

Обезлесяването на горите води до още последствия – намаляване на биоразнообразието и нарушаване на екосистемите. Според Наръчник на WWF: “Потреблението на хартия в световен мащаб възлиза на един милион тона дневно, като съществува тенденцията за увеличаване на това потребление. В някои региони нарасналото производство и добив на целулозни влакна застрашава последните останали естествени гори, тяхната безценна флора и фауна и хората, зависещи от тях.”

Друг фактор, влияещ значително върху околната среда, са газовете, които се отделят във въздуха, при транспортирането на хартията до печатниците и при последващото разпространение към домакинствата.

Рециклиращите компании обясняват също, че гланцираната хартия и многоцветният печат, каквито се използват най-често при производството на хартиени брошури, създават затруднения при рециклирането на хартията.

Причина №3: Потребителски нагласи & корпоративна социална отговорност

Животът на хартиена брошура, пристигнала в пощенската кутия или пред входната врата на потребителя, е кратък – продължава до изтичане валидността на офертите, което обикновено е около седмица или месец. Често брошурите остават по земята и задръстват пощенските кутии, което не остава незабелязано и е обект на дискусия в социалните мрежи и форуми.

Реакция от страна на отговорните компании е да възприемат ограничаването на хартиените брошури, като част от своята корпоративна социална отговорност (Corporate Social Responsibility – CSR). Само ИКЕА ще спести отпечатването на 40 милиона каталози – толкова са отпечатани през 2020 година.

Причина №4: Ефективност на посланието

Хартиените брошури не могат да предоставят точни данни за броя на потребителите и спецификата на аудиторията, до която достигат. При тях е известен само броя отпечатани копия и домакинствата, до които са били разпратени. Така печатните листовки се превръщат в маркетингов разход, за чиито резултати няма достоверна измерваемост.

За разлика от тях, дигиталната реклама във всичките си форми, включително и чрез онлайн брошури, може да бъде успешно измерена по многобройни показатели – брой разглеждания на брошурата, разгледани страници, търсени продукти, посещения в магазина от потребители, разгледали брошурата. Предимството на дигиталната брошура е, че тя може да се разпространява в множество рекламни канали – социални мрежи, онлайн медии, интерактивни банери, нюзлетъри и т.н.

Същевременно, достъпът до интернет в България продължава да расте. По данни от НСИ за 2021 г. близо 84% от домакинствата имат достъп до интернет. Логично решение за търговските вериги и брандовете е да фокусират своите усилия по посока на дигиталния маркетинг и реклама.

Причина №5: Алтернативата е тук – дигиталните брошури

Дори големи традиционалисти в печатането като ИКЕА и френската Monoprix се отказаха от своите хартиени каталози и преминаха изцяло на дигитални брошури. Като причина посочват бързите темпове на дигитализация на потребителите и екосъобразността на това решение. Очевидно предимство на дигиталните брошури пред хартиените е, че за тяхното „отпечатване“ не се използва хартия. Дигиталните материали не генерират физически отпадък, който да трябва да бъде извозван и рециклиран.

Голямата немска верига Müller също се отказва от печатните си листовки от май 2022 г.

Чрез широкия набор от дигитални решения, Offerista Group се очертава като най-търсения партньор на бизнеса. Търговските вериги и брандовете могат да изградят директна комуникация с потребителите си чрез множество дигитални канали като реклами в популярната платформа за разпространение на дигитални брошури – Broshura.bg,  реклами в социалните медии, видео програматик реклами (Offerista Engage) и други.

Например, заради сътрудничеството си с Offerista Group, голяма DIY верига в Австрия преосмисли изцяло маркетинговата си стратегия. С множество магазини в цяла Европа, клиентът прави значителни инвестиции в хартиени брошури и листовки, но поради пандемията осъзнава, че те не осигуряват нужната ефективност и търсят алтернатива за привличане на потребители. За тази цел веригата си партнира с Offerista Group, която преобразува брошурите им в дигитален формат и ги разпространява до крайния потребител чрез своите онлайн платформи. Дигиталните бизнес решения на Offerista дават толкова добри резултати, че клиентът сега планира постепенно да премахне напълно хартиените си брошури.

На местно ниво в България също има интерес към изцяло дигитално разпространение на брошури. 100% от клиентите*, с които Offerista Group Bulgaria си партнира и са се включили в анкетата, заявяват, че планират изработването на брошури/каталози, които да се разпространяват само дигитално. За сравнение по време на анкетата ни от преходната година на същия въпрос с ‘Да’ са отговорили само 53% от анкетираните.

chart - comparison

*Данни от вътрешно проучване, проведено през март 2022 г. чрез онлайн запитване/анкета, в която се включват част от клиентите на Offerista Group Bulgaria.

В случай че проявявате интерес към партньорство, не се колебайте да се свържете с нас тук още сега!

____________________
За Offerista Group

Мисията на Offerista Group Bulgaria е да бъде в услуга на ритейл сектора (търговски вериги и брандове) и да му помага да достига по-ефективно до своите клиенти чрез намаляване на хартиените брошури и увеличаване на инвестициите в дигитални и измерими канали.

Компанията е популярна у нас с мобилното приложение и уебсайта за разпространение на дигитални брошури Broshura.bg и развива своята дейност в още 9 държави из Европа, както и в ЮАР. До към края на 2019 г. е по-позната като Prospecto Group (с основател Огнян Попов), след което е придобита от немската Offerista Group. С това амбициите се прехвърлят на европейско ниво с цел създаването на Европейския ритейл маркетинг лидер.