OFFERISTA ENGAGE ПОСТИГА НАД 20% CTR ЗА KIK БЪЛГАРИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Откриването на първия магазин на KiK в България е голямо събитие за ритейл сектора у нас. За да популяризира стъпването си на българския пазар, немската марка се довери на Offerista Group Bulgaria за провеждането на multichannel кампания. Благодарение на това, KiK се позиционира успешно на новия пазар и се превръща в разпознаваема марка за целева аудитория, която се интересува активно от ритейл.

ПОДХОД

Кампанията има две основни цели:

  1. Изграждане на познаваемост пред конкретна таргет група, въз основа на критерии, зададени от клиента
  2. Постигане на 40 000 engagements чрез продукта Offerista Engage

С Offerista Engage използваме иновативен метод за заплащане: цена на ангажираност (Cost per Engagement), която включва клик или интеракция с банера от страна на потребителя. 

Предварително дефинираните таргет групи са достигнати за период от четири седмици с помощта на Engage кампания. Чрез иновативния програматик дисплей формат рекламните послания са позиционирани в уебсайтове, подходящи за целевата аудитория, като таргетирането е допълнително оптимизирано с течение на времето за постигане на още по-добри резултати. Изпълнение:

  • Криейтивите за Engage кампанията не са променяни в срока на изпълнение (1 месец)
  • Линкът също остава непроменен за цялата кампания – водейки трафик към уебсайта на KiK

РЕЗУЛТАТИТЕ

В рамките на 1 месец, чрез Engage кампанията, KiK е популяризиран в множество уебсайтове, релевантни за целевата аудитория.

Резервираните от клиента взаимодействия с рекламата (engagements) са 40 000, но кампанията успява да ги умножи 20 пъти, достигайки 821 202 взаимодействия, с Engagement rate от 26%.

Постигнатият CTR е 0,82%.

Резултатите са повече от задоволителни за клиента и доказват, че програматик дисплей продукта Offerista Engage има изключителен потенциал на българския пазар.