3 причини да използвате разнообразие от маркетинг канали

Все още се срещат компании, които разчитат само на няколко маркетинг канала и съсредоточават цялата си енергия, време и пари върху тези от тях, които са им познати. В дигиталния маркетинг обаче всеки ден се сблъскваме с нови предизвикателства (и възможности) и би било опасно да разчитаме прекалено много на само няколко платформи. Особено с непредвидими промени в бизнеса, като възможността за спирането на социалните мрежи Facebook и Instagram в Европа, както съобщи Meta. За всеки бизнес, независимо от бранша, е изключително важно да разпредели маркетинг бюджета си между различни канали. 

Нека разгледаме 3-те основни причини, заради които диверсификацията на маркетинг каналите е от съществено значение.

1. Отриване на клиенти: Ако потенциалните потребители на продуктите или услугите Ви не попадат на тях, губите време и пари в употреба на неправилни маркетинг инструменти. Важно е да знаете къде в онлайн пространството се намират точно Вашите клиенти на всеки етап от потребителстака пътека. Чрез изграждане на стратегия за присъствие и релевантно съдържание в различни платформи, като социални мрежи, блогове и други медии, можете  да предизвикате интерес към своя бранд, продукти и услуги, и да спечелите доверието на потребителите. Клиентите се ангажират с платформи, в които се чувстват комфортно и взаимодействат с тях лесно и удобно. Ето защо е от съществено значиение да им предоставите възможност да Ви открият, ако не навсякъде, то поне в няколко канала. Особено по това време на годината, когато на хоризонта са Черния петък и коледните разпродажби, диверсификацията на рекламните канали ще Ви даде възможност да достигате до текущите си клиенти и да привлечете потенциални нови такива. Проправете пътища на потребителите към бизнеса си!

2. Намаляване на риска: Както при всяка инвестиция, влагането на целия бюджет само на едно или две места може да бъде много рисковано. Маркетинг инвестициите са инвестиции в растежа на бранда и бизнеса. Всеки финансов съветник ще Ви каже, че за да намалите риска, е добре да разчитате на няколко различни източника на приходи. Това е напълно валидно и за рекламните канали, не се фокусирайте единствено върху социалните медии или само върху една-две платформи. Наличието на множество маркетинг потоци може да направи бизнеса Ви достатъчно гъвкав, за да оцелее при всякакви внезапни промени. Това намаля зависимостта от един единствен канал и в случай на непредвидени обстоятелства. Например възможността за спирането на социалните мрежи на Meta (като Facebook и Instagram) в Европа поради правилата за защита на личните данни. Друг пример е масовото прекъсване на Facebook/Instagram/WhatsApp, което се случи през есента на 2021 г. Всеки бизнес може да бъде изхвърлен, от която и да е рекламна платформа за един миг. Това потвърди и шамара на Google през 2014 г. и на Facebook – през 2019 г., когато промениха рекламните си стандарти въз основа на това кой консумира съдържанието. Никога не се знае кога може да приключи добрата Ви серия. Ако внезапни пазарни сили нарушат функционирането на даден канал, ще се затрудни комуникацията на бизнеса с клиентите. Особено в света на онлайн маркетинга, посредниците, които се използват от определени канали, могат да бъдат заличени от ново законодателство или промени в технологиите. Ето защо е важно непрекъснато да разнообразявате каналите си и да намирате нови начини да поставите бизнеса си пред очите на потребителите.

3. Ценни прозрения: С тестването на различни рекламни платформи ще получите полезни данни, които иначе не бихте имали. В днешните постоянно променящи се пазари има толкова много неизвестни и изпробването на нови комуникационни канали със сигурност ще Ви даде ценна информация, на база на която да генерирате и нови идеи. Предположенията, от които досега се е ръководил бизнесът при вземането на решения, може вече да не са валидни. Диверсификацията е ключът към растежа! Ще ви покаже от какво се нуждаят клиентите, как възприемат посланията Ви, поднесени под различна форма в различните канали, и как да достигнете по-ефективно до тях. Това може да ви даде необходимата информация, за да изведете бизнеса си на следващото ниво.

Поддържането на маркетингова стратегия с максимално оптимизирани канали обаче изисква много внимание, енергия и опит. Без правилен подбор е лесно да използвате бюджета си по грешен начин и да вложите трудно спечелените си пари, без да постигнете измерими резултати.

Offers Unlimited е решение, специално разработено за тези маркетинг предизвикателства. С Offers Unlimited можете да разчитате на нашия международен екип, който има над 10 години опит в оптимизирането на онлайн кампании в множество платформи и в разпространяването на предложенията Ви до правилната аудитория. Свържете се с нашите специалисти за повече информация.