Формати

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО ВДЪХНОВЯВА

Достигнете до всички целеви групи с помощта на различни формати на кампаниите!

Подходящият формат за вас

 

Правилният избор на формат и координираният набор от съдържание ви помагат да се възползвате максимално от обхвата си. За да постигнете целите си, ви е необходимо подходящо съдържание за подходящата целева група. С над 10-годишен опит ще се радваме да ви посъветваме по този въпрос.

Вашият избор на формат

Offerista Video

 

Discover Productfeed

Engagement Ads

 

Push Notification

Digital Offers

 

Programmatic Display

Нашите клиенти

„Overall, Benjamin Thym believes Offerista Group’s cross-device and multi-channel concept is already on the right track. The high reach via the Premium Native Network and Google fits well with the user journey on the web, which is becoming more complex. The brochure portal Marktjagd also remains „an important building block,“ as Thym confirms. But it is now just „one of many channels that influence potential customers on their way to a purchase decision.“

HORIZONT 43/2018

Offerista CEO Benjamin Thym on the successful multi-channel concept